मुख्य बातमी

Image
2015-08-29 13:41:51
नांदेड(रामप्रसाद खंडेलवाल)महाराष्ट्र सरकारने नवीन आलेल्या भारतीय पोलिस सेवेतील ७ पोलिस अधिकारयाना नवीन नियुक्ती देण्यात आली आहे. ७ पैकी ४ अधिकारी मराठवाड्यात नियुक्त करण्यात आले आहेत.धर्माबाद उप विभागात महेंद्र पंडित यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे.

२५ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र शासनाने शासन आदेश क्रमांक आयपीएस-प्र.क्र.२२७/पोल-१ क्रमांकाचे आदेश जारी केले आहेत.त्यात भारतीय पोलिस सेवेतील ७ नवीन अधिकाऱ्यांना उप विभागात नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यांच्या नवीन उप विभाग नियुक्तिसह त्यांनी आपले प्रशिक्षण कालावधी त्यांनी...