BREAKING NEWS

logo

नांदेड, ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे ग्रामस्तरावरील कामकाज सुरळीतरित्या पार पाडणारे आपले सरकार सेवा केंद्राचे जिल्ह्यातील संगणक परिचालकांनी विविध मागण्यंाच्या पुर्ततेसाठी  सोमवारपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

ई-ग्रामपंचायत डीजीटल इंडियामधील एक मिशन मोड विकास कार्यक्रम या प्रकल्पांतर्गत संग्राम सुविधा राबविण्यात आली होती. त्याची मर्यादा 2015 साली राज्यभरात संपली आहे.   याचा पुढील भाग म्हणून ग्रामविकास विभागाने माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय व केंद्र शासनाद्वारे प्रेरित उपक्रम यांच्या संयुक्त माध्यमातुन ‘आपले सररकार’ सेवा केंद्र सुरू केली आहेत. या माध्यमातून ग्राम पंचायत कार्यालयाचे प्रशासकीय कामकाज विविध प्रकारचे संगणकीकृत दाखले, प्रमाणपत्र वितरित करणे, लोकोपयोगी रेल्वे, बस आरक्षण, डीटीएच व बँकींगसह इतर सुविधा देण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. याकरिता संग्राम प्रकल्पातील संगणक परिचालकांना नव्याने जबाबदारी दिली आहे. परंतू त्यातील 40 टक्के संगणक परिचालकांना अद्याप नियुक्ती आदेश देण्यात आले नाहीत, त्यांना नियुक्ती करून घ्यावे, नायगाव, बिलोली धर्माबाद तालुक्यात कमी केलेले आपले सरकार सेवाकेंद्र वाढविण्यात यावे तसेच ग्रामस्तरावर ऑनलाईन कामांसाठी संगणक संच, इंटरनेट व आवश्यक माहिती-लेखे उपलब्ध करून द्यावीत यासह कामावरून कमी केलेल्या संगणक परिचालकांना तात्काळ रूजू करून घ्यावे या व इतर मागण्यांसाठी  महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेच्यावतीने सोमवार दि.10 जूलैपासून जिल्ह्याभरात कामबंद आदोलन करण्याचा इशारा मुख्यकार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे. या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष संग्राम पाटील डिकळे, तुळशिराम बैनवाड, विक्रम मोरे, आनंद गोडबोले यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. 

    Tags