BREAKING NEWS

जिल्हा क्रीडा पुरस्कारासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

BY   Posted On : 22 Apr 2017 171

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय पुणे व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने नांदेड जिल्हा क्रीडा पुरस्कार 2016-17 वितरणासाठी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा क्रीडा पुरस्कार समिती नांदेड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.

या समिती अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक, गुणवंत क्रीडा कार्यकर्ता, गुणवंत खेळाडू पुरस्कार-दोन ( महिला-1 व पुरुष-1 ) यांच्या कार्याचे, योगदानाचे मुल्यमापन करुन त्यांचा गौरव व्हावा व प्रोत्साहन मिळावे यासाठी प्रस्ताव मागविणे व परीपूर्ण पस्ताव सादर करण्यासाठी अर्ज शनिवार 15 एप्रिल ते सोमवार 24 एप्रिल 2017 या कालावधीत विहित नमुन्यातील अर्ज जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय जिल्हा क्रीडा संकुल, इनडोअर हॉल, स्टेडीयम परीसर नांदेड येथे प्राप्त होतील. प्रस्ताव कार्यालयीन वेळेत सादर करावे.

पात्रतेचे निकष पुढील प्रमाणे आहेत. पुरस्कारासाठी अर्ज करणाऱ्या अर्जदाराचे महाराष्ट्रात सलग 15 वर्षे वास्तव्य असले पाहिजे. संबंधीत जिल्ह्यामध्ये क्रीडा मार्गदर्शक म्हणून सतत दहा वर्ष महाराष्ट्रात क्रीडा मार्गदर्शनाचे कार्य केलेले असले पाहिजे व त्यांने वयाची 30 वर्षे पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. गुणांकनाकरीता नांदेड जिल्ह्यातील खेळाडुंचीच कामगिरी ग्राह्य धरली जाईल. क्रीडा संघटक, कार्यक्रत्याने सतत दहा वर्षे महाराष्ट्रात क्रीडा विकासासाठी भरीव योगदान दिले असले पाहिजे व त्याने वयाची 30 वर्ष पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. गुणांकनाकरीता नांदेड जिल्ह्यातील खेळाडुंचीच कामगिरी ग्राह्य धरली जाईल.

खेळाडुने पुरस्कार वर्षासह लगतपूर्ण 5 वर्षापैकी 2 वर्ष त्या जिल्ह्याचे मान्यताप्राप्त खेळांच्या अधिकृत स्पर्धामध्ये प्रतिनिधीत्व केलेले असले पाहिजे. या पुरस्काराबाबत अधिक माहितीसाठी www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा दि. 1 ऑक्टोंबर 2012 शासन निर्णय उपलब्ध असून अधिकच्या माहितीसाठी नांदेडचे क्रीडा अधिकारी एम. जे. सोनकांबळे यांच्याकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी गंगालाल यादव यांनी केले आहे.

Tag:
Back to Top