Breaking news

फोटो गैलरी

श्री नागेश्वर व राष्ट्रीय गणेश मंडळ नांदेड. छाया - करणसिंह बैस

अष्टविनायक व नव भारत गणेश मंडळ नांदेड. छाया - करणसिंह बैस

सूर्य व वाहन चालक - मालक गणेश मंडळ नांदेड. छाया - करणसिंह बैस

श्री त्रिलोक व श्रीकृष्ण गणेश मंडळ सोमेश कॉलनी नांदेड. छाया - करणसिंह बैस

श्री गौरी गणेश मंडळ सोमेश कॉलनी नांदेड. छाया - करणसिंह बैस

श्री गोकुळ व श्री विनायक गणेश मंडळ गोकुळ नगर व शिवाजी नगर नांदेड. छाया - करणसिंह बैस

श्री शिव व श्री बाळ गणेश मंडळ शिवाजी नगर नांदेड. छाया - करणसिंह बैस

श्री बालवीर व श्री नवयुवक गणेश मंडळ शिवाजी नगर नांदेड. छाया - करणसिंह बैस

बालगोपाल जुना मोंढा व संत रोहिदास गणेश मंडळ, जुनागंज छाया - सचिन डोंगळीकर

आदर्श गणेश मंडळ, हनुमान टेकडी. छाया - सचिन डोंगळीकर

सूर्य गणेश मंडळ, जुना मोंढा . छाया - सचिन डोंगळीकर

किशोरी गणेश मंडळ, मारवाड गल्ली, सराफा . छाया - सचिन डोंगळीकर

बालगोपाल गणेश मंडळ, मारवाड गल्ली, सराफा . छाया - सचिन डोंगळीकर

मार्कंडेय गणेश मंडळ, चौफाळा नांदेड. छाया - सचिन डोंगळीकर

श्रीकृष्ण गणेश मंडळ, रंगारगल्ली नांदेड. छाया - सचिन डोंगळीकर

आशिष गणेश मंडळ गंगाकमान, गाडीपुरा . छाया - करणसिंह बैस

व्यापारी गणेश मंडळ संतकिरपा मार्केट. छाया - करणसिंह बैस

बालगोपाल गणेश मंडळ काळजी टेकडी. छाया - करणसिंह बैस

फ्रेंड्स गणेश मंडळ गोवर्धन घाट रोड. छाया - करणसिंह बैस

क्षत्रिय गणेश मंडळ तारासिंह मार्केट येथील सुबक मूर्ती. छाया - करणसिंह बैस

जिल्हा परिषद कर्मचारी गणेश मंडळ. छाया - करणसिंह बैस

श्री नाजीम. कार्यालय गणेश मंडळ. छाया - करणसिंह बैस

श्री महानगरपालिका कर्मचारी गणेश मंडळ . छाया - करणसिंह बैस

श्री जयभवानी गणेश मंडळ अंबामाता मंदिर वजिराबाद . छाया - करणसिंह बैस

श्री यादव गणेश मंडळ वजिराबाद . छाया - करणसिंह बैस

श्री वीरशैव गणेश मंडळ वजिराबाद येथील सुबक मूर्ती . छाया - करणसिंह बैस

श्री अष्ठविनायक गणेश मंडळ कलामंदिर नांदेड येथील सुबक मूर्ती . छाया - करणसिंह बैस