Friday, June 9, 2023
Home कृषी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेत अशासकीय संस्थाना प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन -NNL

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेत अशासकीय संस्थाना प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन -NNL

by nandednewslive
0 comment

नांदेड। शासनाच्यावतीने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेत सहभाग घेऊ इच्छिणाऱ्या अशासकीय संस्थानी पुढील नमुद केलेल्या कार्यालयाशी संपर्क करुन मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारित जलसाठ्यांची माहिती घ्यावी व संबंधित ग्रामपंचायतीचे ठराव सोबत सदस्य सचिव, जिल्हास्तरीय समिती, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, पाटबंधारे वसाहत, चैतन्यनगर, नांदेड-05 (दु.क्र. 02462-260813 व ई-मेल eessiwcnanded@gmail.com) येथे प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन सदस्य सचिव जिल्हास्तरीय समिती गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग नांदेड यांनी केले आहे.

राज्यात 6 मे 2017 पासून 31 मार्च 2020 अखेर पर्यंत गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यात आली होती. शासन निर्णय 20 एप्रिल 2023 अन्वये सदर योजना पुन्हा सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या अशासकीय संस्थाना यंत्रसामुग्री आणि इंधन या दोन्हीचा खर्च देणे प्रस्तावित आहे. अल्प व अत्यल्पभुधारक, विधवा, दिव्यांग व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल यासाठी अनुदान देणे प्रस्तावित आहे. अशासकिय संस्थांना गाळ काढण्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री आणि इंधनासाठी 31 रुपये प्रति घनमीटर व पात्र शेतकऱ्यांना शेतात गाळ पसरविण्यासाठी 35 रुपये 65 पैसे प्रति घनमीटर प्रमाणे 15 हजार रुपयांच्या मर्यादा व 2.5 एकर (37 हजार 500 रुपयांपर्यंत) अनुदान दिले जाणार आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मृद व जलसंधारण विभाग यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार तसेच शासन निर्णय क्र.: गामुध 2023/प्र.क्र.22/जल-13 दि. 04.05.2023 अन्वये संस्था निवडीचे निकष आणि दिलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता करणे बंधनकारक आहे व त्यानंतरच अशासकीय संस्थांना पात्र ठरविण्यात येईल.

तालुकास्तरावर संपर्कासाठी तालुकास्तरीय अध्यक्ष यांचे मुख्यालय, समाविष्ट तालुके, संपर्काचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. नांदेड मुख्यालयात नांदेड, हदगाव, हिमायतनगर तालुक्याचा समावेश असून संपर्कासाठी उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी नांदेड यांचा मो. क्र. 8007262021 व ई-मेल sdwconed@gmail.com याप्रमाणे आहे. मुखेड मुख्यालयात मुखेड तालुक्याचा समावेश असून संपर्कासाठी उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, मुखेड  यांचा मो. क्र. 9423347886 व ई-मेल sdwcomukhed@gmail.com याप्रमाणे आहे.

नायगाव मुख्यालयातर्गत नायगाव, धर्माबाद, उमरी या तालुक्याचा समावेश असून संपर्कासाठी उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, नायगाव यांचा मो. क्र. 9421084530 व ई-मेल sdwconaigaon@gmail.com असा आहे. भोकर मुख्यालयातर्गत भोकर, मुदखेड, अर्धापुर या तालुक्यांचा समावेश असून संपर्कासाठी उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उप विभाग भोकर यांचा मो. क्र.7350276165 व ई मेल  sdwcobhokar@gmail.com याप्रमाणे आहे.

कंधार तालुकास्तरीय मुख्यालयातर्गत कंधार, लोहा तालुक्याचा समावेश असून संपर्कासाठी उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी कंधार यांचा मो.क्र. 9049888753 व ई-मेल sugm@rediffmail.com याप्रमाणे आहे. किनवट तालुकास्तरीय मुख्यालयातर्गत किनवट, माहुर तालुक्याचा समावेश असून उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, किनवट यांचा मो. क्र. 7276167441 व ई-मेल sdossiwc.kinwat@gmail.com याप्रमाणे आहे. देगलूर मुख्यालयातर्गत देगलूर, बिलोली तालुक्याचा समावेश असून संपर्कासाठी उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, देगलुर यांचा मो. क्र. 9421321402 ई-मेल dwco.swcsddeglurg@gmail.com याप्रमाणे आहे.

संबंधित बातम्या वाचा

Leave a Comment

nandednewslive.com या वृत्तवाहिणी/पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.

Visitor counter NNL

Copyright @ 2011-2023 Online Social News Live Channel All Right Reserved -Developed & Designed by M&D Infotech Latur, Call – 86687 76434 

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
error: Content is protected !!